Fotografier

Tomhet, idel tomhet, 2009-2010

Dina händer är fulla av blommor, videoinspelning, 2009

Hej hå!, Annedalskyrkan, Way Out West 2010

Mycket väsen för ingenting, 2006-2007

Övrigt