Fotografier

Tomhet, idel tomhet, 2009-2010

Hej hå!, 2010

Mycket väsen för ingenting, 2006-2007